Кратък фирмен профил

Астелс АД - Ботевград


Контакти

Ботевград, 2140
ул. Цар Освободител 37
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130406506
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 01.06.2020 
Предмет на дейност: Производство на стоки и търговия (вътрешна и външна), търговско представителство и посредничество, консултантска, спедиционна, лизингова, посредническа, превозна, рекламна, информационна, издателска дейност, ноу-хау, сделки с интелектуална собственост, недвижими имоти, ресторантьорство, хотелиерство, туристическа и туроператорска дейност, всякакви други търговски сделки, незабранени със закон.
 

21.11.2006: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
12.09.2006: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
23.05.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14,...
19.04.2005: Съветът на директорите на "Астелс" - АД, София, на основание чл....
27.06.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
28.12.2001: Съветът на директорите на "Астелс" - АД, София, на основание чл....
17.11.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 779 пъти
[2016: 396, 2015: 25, 2014: 36, 2013: 73, 2012: 173, 2011: 37, ... ]