Кратък фирмен профил

Лев инс брокер ЕООД - Плевен


Контакти

Плевен, 5800
ул. Константин Величков 3, ет. 1.
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 110015514
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Спомагателни дейности по застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Застрахователен брокер
Предмет на дейност: застрахователно посредничество, консултантски услуги в областта на застраховането и транспорта, агентство, посредничество и представителство (без процесуално) на български и чуждестранни лица, външно- и вътрешнотърговска дейност и всякаква друга дейност, незабранена от закона
 

20.09.2018: КФН заличи "Лев Инс брокер" от регистъра на застрахователните...
19.09.2018: "Лев Инс Брокер" е заличен от регистъра на застрахователните...
20.11.2007: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
13.10.2000: Месец юни 4. миноритарен пакет акции, представляващ 8 % от...
22.01.1999: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
25.03.1998: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 282 пъти
[2016: 175, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 59, 2011: 1, ... ]