Кратък фирмен профил

Булвенчърс АД - София


Контакти

София, 1113
ул. Коста Лулчев No 20, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130411777
Капитал (лв.): 133 709
 
 
 

Отрасъл: Други дейности в областта на бизнесуслугите, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 27.03.2020 
Предмет на дейност: предоставяне на техническа помощ на предприятия, които развиват интернет и високи технологии, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон, когато за извършването на определена дейност се изисква разрешение (лицензия), тя ще се извършва само след получаване на съответното разрешение (лицензия).
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
06.02.2009: Булвенчърс АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
17.08.2006: До края на годината в София ще има нови три заведения с марката...
17.07.2006: "Булвенчърс кепитал партнърс" (Bulventures Capital Partners) е...
09.06.2006: С Решение на СГС от 30.05.2006 год., са вписани следните промени...
14.01.2005: Съветът на директорите на "Булвенчърс" - АД, София, на основание...
06.07.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
06.07.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
05.09.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261,...
13.12.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
13.12.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 829 пъти
[2016: 470, 2015: 18, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 78, 2011: 47, ... ]