Кратък фирмен профил

Бул-Ер-Интернешънъл ЕООД - София


Контакти

София, 1407
ул. Голо Бърдо 6 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121713399
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с фармацевтични стоки
Предмет на дейност: Производство и реализация на изделия в областта на парфюмерийната, козметичната и фармацевтичната промишленост, търговия с промишлени образци, лицензии, технологии, ноу-хау и изделия с военно и специално предназначение (след получаване на необходимия лиценз от Междуведомствения съвет към МС), външно- и вътрешнотърговска дейност във всички разрешени със закон форми с всякакви стоки, реекспорт, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, мениджмънт, маркетинг и реклама, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

11.07.2019: Втори превозвач ще извършва полети между Варна и Москва ...
21.05.2004: Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
22.12.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261,...
19.11.2001: Израелския търговец на оръжие от румънски произход Шимон Наор е...
23.06.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
09.07.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
15.09.1998: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 330 пъти
[2016: 152, 2015: 16, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 71, 2011: 15, ... ]