Кратък фирмен профил

Херти АД - Шумен


Контакти

Шумен, 9700
ул. Антим I, 38
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 127631592
Капитал (лв.): 12 013 797
 
 
 

Отрасъл: Производство на леки опаковки от метали
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 05.06.2019  Предстоящо - 24.06.2020 
Продукти и услуги:
Проектиране, дизайн и производство на винтови алуминиеви капачки за високоалкохолни напитки, вина, зехтин и газирани напитки и производство на пластмасови капачки за тихи и газирани безалкохолни напитки, дозатори, успокоители. Лакиране и литография на метални листа, претопяване на алуминиев отпадък на слитъци.
Предмет на дейност: Производство и продажба на стоки от собствено производство; търговия на едро и дребно с промишлени стоки, селскостопанска продукция и всякакви други незабранени от закона стоки; покупка на ценни книжа с цел продажба и други финансови и валутни сделки при получаване на изискуемите от закона разрешения и лицензи; търговско представителство и посредничество; комисиони, спедиционни и превозни сделки, включително международен транспорт; менителници, записи на заповед и чекове; складови сделки; сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически и рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; външнотърговски сделки в обсега на предмета на дейност на дружеството и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 15   стр.    
22.05.2020: Херти АД-Шумен (HTV) В БФБ АД са постъпили допълнителни...
18.05.2020: Херти АД-Шумен (HTV) В БФБ АД са постъпили материали за...
07.06.2019: Херти АД-Шумен (HTV) На проведено редовно ОСА от 05.06.2019 г....
24.04.2019: Херти АД-Шумен (HTV) В БФБ АД са постъпили материали за...
29.06.2018: Херти АД-Шумен (HTV) На проведено редовно ОСА от 26.06.2018 г....
30.04.2018: Херти АД-Шумен (HTV) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
25.09.2017: Херти АД-Шумен (HTV) На проведено извънредно ОСА от 21.09.2017...
06.07.2017: Херти АД-Шумен (HTV) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
29.06.2017: Херти АД-Шумен (HTV) На проведено редовно ОСА от 27.06.2017 г....
16.05.2017: Херти АД-Шумен (HTV) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 9 768 пъти
[2016: 652, 2015: 255, 2014: 169, 2013: 338, 2012: 774, 2011: 1 923, ... ]