Кратък фирмен профил

Инженеринг 21 АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4004
ул. Кукленско шосе 30
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 112531910
Капитал (лв.): 1 111 412
 
 
 

Отрасъл: Производство на вина от грозде
Общи събрания: Последно - 03.08.2021 
Предмет на дейност: Консултации в областта на строителството, търговия с дългови инструменти, търговска, производствена, издателска и рекламна дейност, търговия на едро и дребно с всякакви разрешени със закон стоки, внос и износ, бартер, експорт, реекспорт, транспортни, спедиторски и други услуги, производство на всякакви стоки и услуги, посредничество и представителство в страната и в чужбина, сделки с обекти на интелектуалната собственост, сделки с недвижими имоти, всякакви други незабранени със закон дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
14.07.2009: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
17.04.2009: Инженеринг 21 АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
07.08.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и...
13.03.2007: Съветът на директорите на "Инженеринг 21" - АД, Пловдив, на...
07.04.2006: Съветът на директорите на "Инженеринг 21" - АД, Пловдив, на...
21.03.2006: За редовните посетители на изложението "Винария", което се...
19.07.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
24.06.2005: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
31.05.2005: Съветът на директорите на "Инженеринг 21" - АД, Пловдив, на...
04.06.2004: Съветът на директорите на "Инженеринг 21" - АД, Пловдив, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 549 пъти
[2016: 198, 2015: 25, 2014: 35, 2013: 70, 2012: 148, 2011: 39, ... ]