Кратък фирмен профил

Неохим АД - Димитровград


Контакти

Димитровград, 6403
ул. Химкомбинатска Източна индустриална зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 836144932
Капитал (лв.): 2 654 358
 
 
 

Отрасъл: Производство на азотни съединения и торове
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Произв. на електро- и топлинна енергия Публично дружество Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 21.06.2023 
Предмет на дейност: Неорганични и органични химически продукти.
 


Новини

  стр. 1 / 104   стр.    
29.03.2024: Във връзка с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/588...
28.03.2024: Неохим АД-Димитровград (NEOH) Неохим АД уведомява, че на...
27.03.2024: Неохим АД-Димитровград (NEOH) Неохим АД-Димитровград публикува...
26.03.2024: Неохим АД-Димитровград (NEOH) Неохим АД уведомява, че на...
15.03.2024: Неохим АД-Димитровград (NEOH) Неохим АД уведомява, че на...
08.03.2024: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
08.03.2024: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
08.03.2024: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
06.03.2024: През 2022 г. сумарните продажби на топ 10-те производителя в...
06.03.2024: Неохим АД-Димитровград (NEOH) Неохим АД уведомява, че на...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 12 091 пъти
[2024: 667, ... ]