Кратък фирмен профил

Александра Аудио ЕООД - София


Контакти

София, 1164
бул. Джеймс Баучер 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130130958
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Артистична и творческа дейност
Предмет на дейност: композиция, аранжименти, музикална продуцентска дейност, издателска дейност, придобиване на лицензни права за аудио- и видеопродукти, възпроизвеждане и разпространение на аудио- и видеопродукти, дублиране и озвучаване на филми, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

15.09.2000: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
07.12.1999: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 766 пъти
[2016: 216, 2015: 32, 2014: 27, 2013: 54, 2012: 117, 2011: 83, ... ]