Кратък фирмен профил

Битко Лизинг АД - София


Контакти

София, 1504
ул. Велико Търново 28, ет. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130486107
Капитал (лв.): 4 000 000
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Общи събрания: Последно - 20.09.2020 
Предмет на дейност: Лизингова дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни юридически лица, външноикономическа дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
30.08.2011: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
10.05.2010: Битко Лизинг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
09.09.2009: Битко Лизинг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
09.09.2009: Битко Лизинг АД - София свиква Годишно общо събрание на...
01.09.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
24.07.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
20.06.2008: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
11.12.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
11.12.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
26.10.2007: Съветът на директорите на "Битко Лизинг" - АД, София, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 281 пъти
[2016: 401, 2015: 54, 2014: 62, 2013: 124, 2012: 202, 2011: 109, ... ]