Кратък фирмен профил

Полигруп холдинг АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Цар Симеон Първи 103, вх. Б, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 812122393
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с други неселскостопански междинни продукти
Общи събрания: Последно - 27.06.2017 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на държавни и корпоративни ценни книжа, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които акционерното дружество участва, финансиране на дъщерни дружества, търговско представителство и посредничество, инвестиционна дейност, външна и вътрешна търговия, международен транспорт и други сделки и дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
14.07.2010: Полигруп холдинг АД - Бургас свиква Годишно общо събрание на...
06.02.2009: Полигруп холдинг АД - Бургас свиква Годишно общо събрание на...
06.02.2009: Полигруп холдинг АД - Бургас свиква Годишно общо събрание на...
23.12.2008: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
04.11.2008: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
30.10.2007: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
14.02.2007: Съветът на директорите на "Полигруп холдинг" - ЕАД, Бургас, на...
11.07.2006: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и...
04.07.2006: Съветът на директорите на "Полигруп холдинг" - ЕАД, Бургас, на...
04.10.2005: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 793 пъти
[2016: 128, 2015: 37, 2014: 32, 2013: 65, 2012: 151, 2011: 106, ... ]