Кратък фирмен профил

Дедракс АД - София


Контакти

София, 1463
пл. България 1 НДК - вход АИ 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 201412044
Капитал (лв.): 4 878 627
 
 
 

Отрасъл: Печатане на други издания и печатни продукти
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 29.06.2018 
Предмет на дейност: Офсетов печат, дигитален печат, книговезки услуги, производство на карти за предплатени услуги, персонализация на скреч карти, есклонация на филм, експонация на печатни пластини, предпечатна подготовка и графичен дизайн, издателска и рекламна дейност, разработка, адаптация, внедряване, съпровождане на програмни продукти и системи, търговия и разпространение на същите, вътрешна и външнотърговска дейност, всяка друга дейност, разрешена от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
23.01.2019: „Билборд“ АД е сключило договор за инвестиционен банков кредит с...
19.05.2016: Съюзът на печатарите се оплака от български партньори на западни...
19.12.2012: Билборд АД-София (5BP) На проведено извънредно ОСА от...
14.11.2012: Билборд АД-София (5BP) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
08.02.2011: Билборд АД-София (5BP) На 04.02.2011 г. в Търговския регистър е...
26.11.2009: Компанията Билборд АД е сред най-новите, които се сдобиха с...
01.09.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.09.2008: "Билборд" откри новата печатна база във Варна като част от...
10.09.2008: Информация от Билборд АД-София /5BP /: Във връзка с...
21.02.2008: Днес на Българска фондова борса стартира вторичната търговия с...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 367 пъти
[2016: 592, 2015: 83, 2014: 72, 2013: 144, 2012: 287, 2011: 110, ... ]