Кратък фирмен профил

Алвас АД - Варна


Контакти

Варна, 9002
ул. Генерал Киселов 25
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103593959
Капитал (лв.): 10 173 200
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и други суровини от растителен и животински произход
Лицензи и сертификати:  Регистриран търговец на зърно Производител на храни
Общи събрания: Последно - 30.06.2020 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, селскостопанска дейност, производство и търговия на едро и дребно със селскостопанска продукция, хранителни и промишлени стоки, метали, стоки за бита и др., животновъдство, месодобив и месопреработка, производство на фуражи и фуражни смески, съхранение и търговия с препарати за растителна защита и торове, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, транспортна дейност, превоз на пътници и товари, в т. ч. спедиционни и превозни сделки, международен транспорт, складови сделки, съхранение и търговия със зърно, съхранение на вложено зърно и издаване на складови записи, дейност като публичен склад за зърно и/или зърнохранилище, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингова дейност, като дейностите, за които е необходимо разрешение (лиценз) на държавен или общински орган, ще започнат да се упражняват след получаването му.
 

24.09.2009: Алвас АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
19.05.2009: Алвас АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
15.01.2008: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
17.02.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
25.06.2002: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
12.06.2002: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16,...
16.04.2002: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
06.10.2001: Илия Василев и Сабри Сабри бяха избрани за заместници на...
24.08.2001: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 837 пъти
[2016: 507, 2015: 55, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 116, 2011: 28, ... ]