Кратък фирмен профил

Свежест 95 АД - Плевен


Контакти

Плевен, 5800
бул. Христо Ботев 74
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 114044883
Капитал (лв.): 51 500
 
 
 

Отрасъл: Пране и химическо чистене на текстилни и кожени изделия
Общи събрания: Последно - 29.05.2020 
Предмет на дейност: Пране, химическо чистене - комплексни битови услуги в страната и в чужбина, производство на битови и специализирани стоки, маркетинг и консултантска дейност, дезинфекция и дератизация.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
27.04.2010: Свежест-95 АД - Плевен свиква Годишно общо събрание на...
28.05.2009: Свежест-95 АД - Плевен свиква Годишно общо събрание на...
02.09.2008: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
02.09.2008: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
03.06.2008: Свежест-95 АД - Плевен свиква Годишно общо събрание на...
23.03.2007: Съветът на директорите на "Свежест - 95" - АД, Плевен, на...
07.04.2006: Съветът на директорите на "Свежест - 95" - АД, Плевен, на...
16.08.2005: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
12.08.2005: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
12.08.2005: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 007 пъти
[2016: 349, 2015: 55, 2014: 54, 2013: 108, 2012: 197, 2011: 78, ... ]