Кратък фирмен профил

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна


Контакти

Варна, 9006
к.к. Св. Св. Константин и Елена-админ.сграда
тел.: 052/383900,663734,361074,383940
факс: 052/361293
e-mail: office@stconstantine.bg
WEB-site: http://www.stconstantine.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 813194292
ИН по ДДС: BG813194292
Фирмено дело: 7291/91
Брой служители: 48 (2023)
Финансов резултат (хил. лв.): 555 (2022)
Общо приходи (хил. лв.): 4 843 (2022)
ДМА (хил. лв.): 11 172 (2022)
Капитал (лв.): 2 309 561
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели с ресторант
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Туристически агент Емитент
Общи събрания: Последно - 28.06.2023 
Предмет на дейност: Хотелиерство; ресторантьорство; външноикономическа дейност; продажба на стоки от внос и местно производство; организиране и провеждане на музикално-артистична дейност; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва.
 


Новини

  стр. 1 / 92   стр.    
22.04.2024: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД (SKEH) Публичното...
19.04.2024: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД (SKEH) Нa 18.04.2024 г....
10.04.2024: БФБ АД уведомява всички свои членове, че 10.04.2024 г. / сряда /...
08.04.2024: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД (SKEH) Нa 05.04.2024 г. в...
03.04.2024: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД (SKEH) Нa 02.04.2024 г....
01.04.2024: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД (SKEH) Св. Св. Константин...
01.04.2024: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД (SKEB) В БФБ АД е...
22.03.2024: Във връзка с решение взето на съвместно заседание на...
18.03.2024: “Св. св. Константин и Елена холдинг” увеличава капитала си с до...
18.03.2024: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД (SKEH) Във връзка с...
 
Фирменият профил е посетен 7 498 пъти
[2024: 510, ... ]