Кратък фирмен профил

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна


Контакти

Варна, 9006
к.к. Св. Св. Константин и Елена
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 813194292
Капитал (лв.): 2 309 561
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели с ресторант
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Туристически агент Емитент
Общи събрания: Последно - 05.05.2020  Предстоящо - 02.09.2020 
Предмет на дейност: Хотелиерство; ресторантьорство; външноикономическа дейност; продажба на стоки от внос и местно производство; организиране и провеждане на музикално-артистична дейност; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва.
 


Новини

  стр. 1 / 76   стр.    
03.08.2020: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ) Св. Св....
03.08.2020: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ) В БФБ АД са...
31.07.2020: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ) Св. Св....
31.07.2020: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ) Св. Св....
20.07.2020: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ) Уведомление...
13.07.2020: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ) Считано от...
02.06.2020: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ) Уведомление...
02.06.2020: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ) Уведомление...
20.05.2020: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ) Уведомление...
11.05.2020: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна (3NJ) На проведено...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 630 пъти
[2016: 1 497, 2015: 367, 2014: 150, 2013: 301, 2012: 890, 2011: 625, ... ]