Кратък фирмен профил

Теда Комерс Ко АД - Стара Загора [Несъстоятелност]


Контакти

Стара Загора, 6000
ул. Ангел Кънчев 72, вх. А, ет. 7, ап. 28
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126021515
Капитал (лв.): 110 484
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно в неспец. магазини, предимно с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия
Общи събрания: Последно - 18.06.2018 
Предмет на дейност: Всякаква търговска дейност със стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книжа и продажбата им, производство на стоки с цел продажба, складова, лизингова дейност; отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи на дружеството.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
16.11.2009: Теда комерс Ко АД - Хасково свиква Годишно общо събрание на...
16.11.2009: Теда комерс Ко АД - Хасково свиква Извънредно общо събрание на...
22.04.2008: Съветът на директорите на "Теда комерс Ко" - АД, Хасково, на...
19.01.2007: Съветът на директорите на "Теда Комерс Ко" - АД, Хасково, на...
20.01.2006: Съветът на директорите на "Теда комерс Ко" - АД, Хасково, на...
19.07.2005: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
01.04.2004: Съветът на директорите на "Теда Комерс Ко" - АД, Хасково, на...
05.09.2003: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
12.11.2002: Съветът на директорите на "Компакт ТЕДА маркет" - АД, Хасково,...
12.06.2002: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 501 пъти
[2016: 189, 2015: 14, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 79, 2011: 33, ... ]