Кратък фирмен профил

Слънчев бряг АД - Несебър


Контакти

Несебър, 8230
т.к. Слънчев бряг
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 812020577
Капитал (лв.): 1 957 808
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели с ресторант
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 19.06.2021 
Предмет на дейност: Хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, покупка - продажба на валута в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения; продажба на стоки от внос и местно производство; външноикономическа дейност; организиране и провеждане на музикално - артистични програми; организиране на екскурзии в страната и чужбина; предоставяне на комунални - битови, рекламни, спортни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм; транспортни сделки; инвестиции, строителство и ремонт; организиране и провеждане на хазартни игри - в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения; охранителни сделки - в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимите разрешения; извършване на вик услуги; всякакви други сделки разрешени от законите на р.българия.
 


Новини

  стр. 1 / 149   стр.    
27.07.2021: „Слънчев бряг“ АД разпредели дивидент за първи път от 16...
23.07.2021: Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (SLB) Слънчев бряг...
25.06.2021: Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (SLB) На проведено на...
23.06.2021: "Слънчев бряг" ще разпредели дивидент за 2020 г. "Слънчев бряг"...
22.06.2021: Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (SLB) На проведено редовно ОСА...
14.05.2021: Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (SLB) Слънчев бряг...
14.05.2021: Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (SLB) Слънчев бряг...
23.04.2021: Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (SLB) Слънчев бряг...
01.04.2021: Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг (SLB) Слънчев бряг...
12.02.2021: „Слънчев бряг АД“ за първи път на печалба от 14 години За първи...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 335 пъти
[2016: 1 907, 2015: 414, 2014: 158, 2013: 317, 2012: 1 009, 2011: 723, ... ]