Кратък фирмен профил

Фазерлес АД - Силистра


Контакти

Силистра, 7500
Промишлена зона Запад
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 828013698
Капитал (лв.): 515 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на фурнир и дървесни плочи
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.06.2018 
Продукти и услуги:
Производство на дървесно влакнести плочи (фазер).
Предмет на дейност: Производство на дървесно-влакнести плочи, комбинирани опаковки, услуги, търговия с изделията в страната и чужбина, авто- и ж.п. транспортни услуги, авторемонтни услуги и други.
 


Новини

  стр. 1 / 29   стр.    
31.01.2019: Фазерлес АД-Силистра (4F6) Фазерлес АД-Силистра представи...
31.10.2018: Фазерлес АД-Силистра (4F6) Фазерлес АД-Силистра представи...
31.07.2018: Фазерлес АД-Силистра (4F6) Фазерлес АД-Силистра представи...
19.06.2018: Фазерлес АД-Силистра (4F6) На проведено редовно ОСА от...
10.05.2018: Фазерлес АД-Силистра (4F6) В БФБ-София АД са постъпили...
10.05.2018: Фазерлес АД-Силистра (4F6) Фазерлес АД-Силистра представи копие...
02.05.2018: Фазерлес АД-Силистра (4F6) Фазерлес АД-Силистра представи...
02.04.2018: Фазерлес АД-Силистра (4F6) Фазерлес АД-Силистра публикува...
30.01.2018: Фазерлес АД-Силистра (4F6) Фазерлес АД-Силистра представи...
14.12.2017: Фазерлес АД-Силистра (4F6) Във връзка с решение на Съвета на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 359 пъти
[2016: 946, 2015: 345, 2014: 230, 2013: 460, 2012: 1 039, 2011: 645, ... ]