Кратък фирмен профил

Фазерлес АД - Силистра


Контакти

Силистра, 7500
Промишлена зона Запад
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 828013698
Капитал (лв.): 515 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на фурнир и дървесни плочи
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 14.06.2019 
Продукти и услуги:
Производство на дървесно влакнести плочи (фазер).
Предмет на дейност: Производство на дървесно-влакнести плочи, комбинирани опаковки, услуги, търговия с изделията в страната и чужбина, авто- и ж.п. транспортни услуги, авторемонтни услуги и други.
 


Новини

  стр. 1 / 30   стр.    
31.07.2019: Фазерлес АД-Силистра (4F6) Фазерлес АД-Силистра представи...
25.06.2019: Фазерлес АД-Силистра (4F6) Дружеството представя актуализиран...
18.06.2019: Фазерлес АД-Силистра (4F6) На проведено редовно ОСА от...
18.06.2019: Фазерлес АД-Силистра (4F6) На проведено на 14-06-2019 г. ОСА на...
08.05.2019: Фазерлес АД-Силистра (4F6) Фазерлес АД-Силистра представи копие...
08.05.2019: Фазерлес АД-Силистра (4F6) В БФБ АД са постъпили материали за...
02.05.2019: Фазерлес АД-Силистра (4F6) Фазерлес АД-Силистра представи...
01.04.2019: Фазерлес АД-Силистра (4F6) Фазерлес АД-Силистра публикува...
31.01.2019: Фазерлес АД-Силистра (4F6) Фазерлес АД-Силистра представи...
31.10.2018: Фазерлес АД-Силистра (4F6) Фазерлес АД-Силистра представи...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 626 пъти
[2016: 1 213, 2015: 345, 2014: 230, 2013: 460, 2012: 1 039, 2011: 645, ... ]