Кратък фирмен профил

Кватрон холдинг ООД - Габрово


Контакти

Габрово, 5300
ул. Николаевска 48
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107052723
Капитал (лв.): 22 510
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, продажба и управление на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти или авторски свидетелства на дружеството, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни и спедиционни сделки в страната и в чужбина, вътрешен и международен транспорт, външнотърговска дейност (внос-износ) и търговия на едро в страната и в чужбина, лицензионни сделки и сделки с интелектуална собственост и други дейности, незабранени със закон.
 

25.04.2000: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
08.06.1999: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 550 пъти
[2016: 100, 2015: 56, 2014: 66, 2013: 132, 2012: 204, 2011: 16, ... ]