Кратък фирмен профил

Чайка АД - Варна


Контакти

Варна, 9009
Западна промишлена зона, ул. Атанас Москов 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 813204078
Капитал (лв.): 305 110
 
 
 

Отрасъл: Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 30.11.2020  Предстоящо - 24.02.2021 
Предмет на дейност: Посредничество, представителство на лица и фирми в страната и в чужбина, транспортна дейност в страната и в чужбина, придобиване, отчуждаване и разпореждане с движими и недвижими вещи и вещни права, авторски права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост; вписва промяна в собствеността на капитала - от изцяло държавна собственост в смесена - държавна и частна собственост.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
04.09.2020: Варненската фабрика Чайка АД получи сертификат за зелена енергия...
16.04.2010: Чайка АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
01.04.2008: Съветът на директорите на "Чайка" - АД, Варна, на основание чл....
14.09.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
23.02.2007: Съветът на директорите на "Чайка" - АД, Варна, на основание чл....
26.09.2006: Съветът на директорите на "Чайка" - АД, Варна, на основание чл....
24.03.2006: Съветът на директорите на "Чайка" - АД, Варна, на основание чл....
29.04.2005: Съветът на директорите на "Чайка" - АД, Варна, на основание чл....
14.12.2004: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
13.08.2004: "Унипак" АД е създадено през 1967 г. в гр. Павликени....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 570 пъти
[2016: 689, 2015: 120, 2014: 79, 2013: 158, 2012: 303, 2011: 297, ... ]