Кратък фирмен профил

Ямболен АД - Ямбол


Контакти

Ямбол, 8603
ул. Ямболен 35
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 838169382
Капитал (лв.): 1 222 299
 
 
 

Отрасъл: Производство на изкуствени и синтетични влакна
Лицензи и сертификати:  Произв. на електро- и топлинна енергия Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.06.2018 
Предмет на дейност: Производство на полиестерни влакна, полиестерна коприна, технически каучукови изделия, неорганични соли, текстил и конфекция, машиностроене, вътрешно- и външнотърговска дейност
 


Новини

  стр. 1 / 27   стр.    
25.07.2018: Ямболен АД-Ямбол (3YN) Ямболен АД-Ямбол представи тримесечен...
19.06.2018: Ямболен АД-Ямбол (3YN) На проведено редовно ОСА от 15.06.2018...
10.05.2018: Ямболен АД-Ямбол (3YN) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
27.04.2018: Ямболен АД-Ямбол (3YN) Ямболен АД-Ямбол представи тримесечен...
19.04.2018: Ямболен АД-Ямбол (3YN) Съгласно изискванията на чл. 100т от...
29.03.2018: Ямболен АД-Ямбол (3YN) Ямболен АД-Ямбол публикува Годишен отчет...
31.01.2018: Ямболен АД-Ямбол (3YN) Ямболен АД-Ямбол представи тримесечен...
26.10.2017: Ямболен АД-Ямбол (3YN) Ямболен АД-Ямбол представи тримесечен...
31.07.2017: Ямболен АД-Ямбол (3YN) Ямболен АД-Ямбол представи тримесечен...
05.07.2017: Ямболен АД-Ямбол (3YN) Във връзка с изискването на чл. 4 от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 897 пъти
[2016: 414, 2015: 228, 2014: 118, 2013: 236, 2012: 481, 2011: 379, ... ]