Кратък фирмен профил

Автотрансснаб АД - София


Контакти

София, 1220
ул. Военна рампа 20
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121021194
Капитал (лв.): 1 051 193
 
 
 

Отрасъл: Търговия с части и принадлежности за автомобили
Общи събрания: Последно - 08.07.2020 
Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и чужбина; транспортна и спедиторска дейност; всяка друга дейност незабранена със закон, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, търговия с резервни части за МПС.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
01.04.2010: Автотрансснаб АД - София свиква Годишно общо събрание на...
08.04.2009: Автотрансснаб АД - София свиква Годишно общо събрание на...
05.03.2009: Фаворит холд АД отчита 37% спад на годишна база на...
17.06.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
21.04.2008: Автотрансснаб АД - София свиква Годишно общо събрание на...
13.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
24.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
24.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
07.08.2007: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
16.03.2007: Съветът на директорите на "Автотрансснаб" - АД, София, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 485 пъти
[2016: 533, 2015: 47, 2014: 42, 2013: 85, 2012: 170, 2011: 163, ... ]