Кратък фирмен профил

Стамп Гард АД - София


Контакти

София, 1309
ж.к. Илинден, бл. 146, вх. Б, ет. 7, ап. 44
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130659146
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Детективска и охранителна дейност
Общи събрания: Последно - 12.06.2019 
Предмет на дейност: Охранителна, детективска и търговска дейност, търговско представителство и посредничество, рекламна, информационна и туристическа дейност, както и всякакви търговски дейности, разрешени от законодателството.
 

23.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
23.10.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
02.12.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
23.11.2004: Съветът на директорите на "Стамп - груп" - АД, София, на...
25.01.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 776 пъти
[2016: 403, 2015: 46, 2014: 65, 2013: 130, 2012: 227, ... ]