Кратък фирмен профил

Агропласмент 92 В АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
бул. Съборни 46
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103132232
Капитал (лв.): 72 699
 
 
 

Отрасъл: Производство на прясно или замразено месо от домашни птици и от животни , некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Производител на храни Сертификат ISO 22000 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 30.06.2018  Предстоящо - 31.12.2018 
Продукти и услуги:
Оторизирана да изнася продукти от сектор “Месо” от България за други страни-членки на ЕС от 1 януари 2007 г.-птицекланица
Предмет на дейност: Производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция; обществено хранене; туристически и транспортни услуги; търговска дейност в страната и чужбина и услуги свързани с тази дейност; отдаване под наем на офиси, складови и хладилни площи.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
27.04.2010: Агропласмент-92 В АД - Варна свиква Годишно общо събрание на...
05.08.2009: Агропласмент-92 В АД - Варна свиква Годишно общо събрание на...
09.10.2008: Агропласмент-92 В АД - Варна свиква Годишно общо събрание на...
04.01.2008: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
28.09.2007: Публичния холдинг Нов век е купил 87 429 акции от стоковата...
11.09.2007: Съветът на директорите на "Агропласмент - 92 - В" - АД, Варна,...
20.04.2007: На 19 април 2007 г. Постоянния ветеринарен комитет по...
20.04.2007: Общо 14 български месни и млечни предприятия пускат продуктите...
17.04.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
13.12.2006: Министерство на земеделието и горите публикува Списък на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 860 пъти
[2016: 453, 2015: 153, 2014: 54, 2013: 109, 2012: 329, 2011: 199, ... ]