Кратък фирмен профил

Дюлгер ООД - Смолян


Контакти

Смолян, 4700
бул. България 58, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 120008016
Капитал (лв.): 1 674 300
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Предмет на дейност: Инженерингови и проектантски услуги, ниско и високо гражданско, промишлено, хидротехническо, хидроенергийно, пътно и друго строителство, строителни услуги, услуги със строителна и транспортна техника, добив и обработка на скални и инертни материали, производство и продажба на арматурни заготовки, варови и бетонови разтвори, изделия, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, вкл. вътрешни и международни товарни и пътнически превози, търговия на едро и дребно, внос и износ на всякакви незабранени със закон стоки, суровини и съоръжения, машинно- и авторемонтни и други незабранени със закон услуги, търговия с недвижими имоти, лизинг.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
11.07.2019: Испански инвестори "загробиха" 9 милиона лева в непродаваеми...
20.06.2012: Модернизират спортния комплекс в Златоград В Златоград започна...
06.06.2006: "Риск Инженеринг", 90% собственост на бизнесмена Богомил Манчев,...
29.05.2006: Общо 120 млн. лв. ще вложат в изграждането на нови обекти...
29.05.2006: На 27 май 2006 г. предприемаческата фирма “Диневи и Ко” откри...
19.05.2006: "Веспер Аркс" АД придоби 17.416% от капитала на "Заводски...
15.05.2006: Веспер Аркс АД, 99% собственост на Хърсев Ко. (50 на сто...
06.02.2006: В две находища за добив на пясък и чакъл ще бъдат инвестирани...
08.11.2005: Досегашните съакционери Енемона и Екоинвест холдинг разделят...
17.06.2005: Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 282 пъти
[2016: 244, 2015: 43, 2014: 48, 2013: 96, 2012: 154, 2011: 178, ... ]