Кратък фирмен профил

Атлас (АД) АД - София [Ликвидация]


Контакти

София, 1618
бул. Цар Борис ІІІ No 140
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126003168
Капитал (лв.): 550 000
 
 
 

Отрасъл: Друг сухопътен транспорт, без тръбопроводния
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 13.07.2020  Предстоящо - 01.03.2021 
Предмет на дейност: Автомобилни превози в страната и чужбина; поддържане и ремонт на транспортни средства; товаро-разтоварна дейност; спедиторска дейност; търгвска дейност встраната и чужбина; подготовка и квалификация на кадри; всяка др. дейност незабранена със закон, сделки с петролни продукти, търговско представителство и посредничество, разкриване и експлоатация на пазар, комисионни и складови сделки, туристически услуги под формата на търговско предприятие, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупко-продажба на МПС и резервни части, разкриване и експлоатация на автопазар пътна помощ и репатриране на МПС, таксиметров превоз, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, покупко-продажба на селскостопански, хранителни и промишлени стоки на едро и дребно, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски сделки, селскостопанско, оранжерийно и животновъдно производство и преработка на продукцията, лицензионни и оценителски сделки и дейности, покупко-продажба, експлоатация, ремонт и поддръжка на авиационни, летателни и въздухоплавателни средства, както и извършване на всички видове услуги с тях, издаване на всички видове удостоверения, сертификати и оценки за годност за експлоатация на транспортните средства.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
05.11.2015: ТК-ХОЛД АД-София (T24) ТК-Холд АД придоби нови 482 100 акции с...
28.08.2014: Нетната печалба на ТК-ХОЛД АД през второто тримесечие спада с...
05.11.2010: Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
10.03.2009: Атлас АД - Димитровград свиква Годишно общо събрание на...
21.03.2008: Атлас-Димитровград АД - Димитровград свиква Годишно общо...
23.02.2007: Съветът на директорите на "Атлас" - АД, Димитровград, на...
25.04.2006: Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
21.06.2005: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
18.03.2005: Съветът на директорите на "Атлас" - АД, Димитровград, на...
26.03.2004: Съветът на директорите на "Атлас" - АД, Димитровград, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 777 пъти
[2016: 820, 2015: 137, 2014: 59, 2013: 118, 2012: 240, 2011: 115, ... ]