Кратък фирмен профил

Панда - София


Контакти

София, 1784
бул. Цариградско шосе 139
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000885099
Капитал (лв.):  
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с книги, вестници и канцеларски стоки
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Сертификат ISO 9001 Член на GS1
Предмет на дейност: Производство и търговия на едро и дребно в страната и чужбина на всякакви стоки, в т.ч. хартия, хартиени изделия, канцеларски и офис материали и консумативи, офис техника, мебели и оборудване, мобилни телефони и други комуникационни средства; посреднически, рекламни, комисионерски, консултантски, маркетингови, информационни, телекомуникационни, издателски, транспортни, сервизни, финансови, счетоводни и лизингови дейности и услуги; търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; предпечатна подготовка на материали; вътрешен и международен туризъм; обучение за работа с програмни продукти; сделки с интелектуална собственост; сделки с недвижими имоти; организиране на курсове и школи; строителство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
03.12.2019: Тол система няма, но Националното тол управление (НТУ),...
23.10.2019: Office 1 Superstore разширява бизнеса си зад граница Кооперация...
24.10.2018: Office 1 Superstore отвoри нов логистичен център в с. Равно поле...
27.02.2018: Кооперация "Панда" придоби марката Office 1 Superstore за цял...
07.06.2017: Office 1 строи нова логистична база за 14.2 млн. лв. Кооперация...
07.06.2017: Кооперация "Панда" започва строителството на логистичен...
31.01.2017: РЕШЕНИЕ № 113 ОТ 31.01.2017 Г. НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА...
27.11.2015: Приготвят лентичка и за "София тех парк" Никак не са мързеливи...
28.07.2015: КЗК обвини в картел дистрибутори на тонери Комисията за защита...
05.06.2015: За кламера на чиновника Добре е човек да поназнайва някои неща....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 283 пъти
[2016: 335, 2015: 48, 2014: 53, 2013: 107, 2012: 223, 2011: 111, ... ]