Кратък фирмен профил

Ес Еф Ей Брокер ЕООД - София


Контакти

София, 1839
бул. Ботевградско шосе 459
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175201064
Капитал (лв.): 1 320 000
 
 
 

Отрасъл: Спомагателни дейности по застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Застрахователен брокер
Предмет на дейност: Извършване на дейност на застрахователен брокер на територията на република българия, външна и вътрешна търговия и специфични търговски операции, търговско представителство, агентство и посредничество на местни и чуждестранни лица, организиране на търгове, издетелска дейност, консултантска дейност, инженеринг, транспорт във вътрешно и международно отношение, ресторантъорство и хотелиерство след придобиване на изискуемите от закона разрешения, лизингови сделки, спедиторска дейност, лицензионни договори, както и всякакви други сделки, за които няма законоустановена забрана за извършването им или разрешителен режим.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
04.08.2020: Дилърът на “Пежо” ще продава и опели в България Дилърът на...
09.02.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 264ж,...
07.11.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
07.11.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
20.06.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
05.07.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
25.03.2005: Премийният приход, реализиран от застрахователни брокери през...
30.12.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
06.07.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
19.11.2003: Десет нови членове прие Асоциацията на застрахователните брокери...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 235 пъти
[2016: 122, 2015: 12, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 63, ... ]