Кратък фирмен профил

Джерман София АД - Дупница


Контакти

Дупница, 2600
ул. Аракчийски мост 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 109016658
Капитал (лв.): 545 006
 
 
 

Отрасъл: Посредническа дейност на агенции за недвижими имоти
Общи събрания: Последно - 06.08.2020 
Предмет на дейност: Отдаване под наем на движими и недвижими вещи, производство на брашна, изкупуване, съхранение и заготовка на зърнени храни, транспортна и търговска дейност в страната и в чужбина, както и всякакви незабранени със закон дейности.
 


Новини

  стр. 1 / 16   стр.    
24.10.2013: КФН отписа Джерман-София АД от регистъра на публичните дружества...
24.10.2013: Джерман-София АД-Дупница (4DZ) С решение № 774 - ПД от...
24.10.2013: Джерман-София АД-Дупница (4DZ) Поради взето от...
25.09.2013: Джерман-София АД-Дупница (4DZ) На проведено ОСА от 20.09.2013...
09.08.2013: Джерман-София АД-Дупница (4DZ) Джерман-София АД-Дупница...
09.08.2013: Джерман-София АД ще решава за отписване от публичния регистър на...
08.08.2013: Джерман-София АД-Дупница (4DZ) В БФБ-София АД са постъпили...
30.07.2013: Джерман-София АД-Дупница (4DZ) Джерман-София АД-Дупница ...
27.06.2013: Джерман-София АД-Дупница (4DZ) На проведено ОСА от 20.06.2013...
22.05.2013: Джерман-София АД-Дупница (4DZ) Джерман-София АД-Дупница (4DZ)...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 787 пъти
[2016: 543, 2015: 112, 2014: 104, 2013: 209, 2012: 407, 2011: 167, ... ]