Кратък фирмен профил

Дунав АД - Русе


Контакти

Русе, 7000
жк К-с Локомотив, ул. Алея топола 6, бл. Божур, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 827182859
Капитал (лв.): 99 899
 
 
 

Отрасъл: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 23.06.2020 
Предмет на дейност: Проектиране, строителство, специализирани строителни услуги; производство на строителни материали и изделия; предприемачество; комплексно обслужване със строителна механизация и автотранспорт; авторемонтни услуги; вътрешни и международни превози; спедиторска дейност; подготовка на кадри за строителството; промишлеността, транспорта и селското стопанство; хотелиерство; ресторантъорство; търговия в страната и в чужбина; отдаване под наем и аренда на недвижимо имущество; покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, изпитвания и измервания на строителни материали и дефектоскопия на заварени изделия, издаване на документи на курсисти за правоспособност, както и всякаква друга дейност, за която няма забрана със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
24.09.2015: Русенският университет с нов спортен комплекс Новата учебната...
20.10.2009: Дунав АД - Русе свиква Извънредно общо събрание на акционерите...
11.06.2009: Дунав АД - Русе свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
11.06.2009: Дунав АД - Русе свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
19.08.2008: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
30.05.2008: Нетната консолидирана печалба на Доверие-Обединен холдинг за...
28.03.2008: Дунав Русе АД - Русе свиква Годишно общо събрание на акционерите...
15.01.2008: В БФБ-София АД е постъпила информация от Доверие Обединен...
17.08.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
17.08.2007: Русенският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 289 пъти
[2016: 606, 2015: 93, 2014: 85, 2013: 170, 2012: 323, 2011: 310, ... ]