Кратък фирмен профил

Емка АД - Севлиево


Контакти

Севлиево, 5400
ул. Никола Петков 30
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107001173
Капитал (лв.): 43 399 452
 
 
 

Отрасъл: Производство на изолирани проводници и кабели
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 19.06.2023 
Предмет на дейност: Производство на емайлирани, бобинажни,профилни и изолирани кабели и проводници.
 


Новини

  стр. 1 / 53   стр.    
16.04.2024: "Емка" - Севлиево ще разпредели над 3.6 млн....
16.04.2024: ЕМКА АД-Севлиево (EMKA) ЕМКА АД-Севлиево представи тримесечен...
15.04.2024: ЕМКА АД-Севлиево (EMKA) ЕМКА АД-Севлиево (EMKA) свиква редовно...
27.03.2024: ЕМКА АД-Севлиево (EMKA) ЕМКА АД-Севлиево публикува Годишен...
26.01.2024: "ЕМКА" е погасило предсрочно инвестиционен кредит през 2023...
26.01.2024: ЕМКА АД-Севлиево (EMKA) ЕМКА АД-Севлиево представи тримесечен...
05.12.2023: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
23.10.2023: “Емка” – Севлиево с повече продажби и по-висока печалба за...
18.10.2023: Спадът на разходите на „ЕМКА“ ограничава свиването на печалбата...
17.10.2023: ЕМКА АД-Севлиево (EMKA) ЕМКА АД-Севлиево представи тримесечен...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 11 673 пъти
[2024: 821, ... ]