Кратък фирмен профил

Емка АД - Севлиево


Контакти

Севлиево, 5400
ул. Никола Петков 30
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107001173
Капитал (лв.): 21 699 726
 
 
 

Отрасъл: Производство на изолирани проводници и кабели
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 12.06.2018 
Предмет на дейност: Производство на емайлирани, бобинажни,профилни и изолирани кабели и проводници.
 


Новини

  стр. 1 / 44   стр.    
30.01.2019: "Емка" увеличава продажбите и печалбата си през 2018 г....
28.01.2019: ЕМКА АД-Севлиево (57E) ЕМКА АД-Севлиево представи тримесечен...
04.12.2018: III. Във връзка с т. 11 от Приложение № 2 (Методология за...
29.10.2018: ЕМКА АД-Севлиево (57E) ЕМКА АД-Севлиево представи тримесечен...
05.10.2018: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
05.10.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
14.09.2018: ЕМКА АД-Севлиево (57E) Уведомление от Теодор Недев Татев по чл....
13.09.2018: ЕМКА АД-Севлиево (57E) Уведомление от Янко Георгиев Янков по...
13.09.2018: ЕМКА АД-Севлиево (57E) Уведомление от Димитър Богомилов...
12.09.2018: ЕМКА АД-Севлиево (57E) Уведомление от Милко Ангелов Ангелов по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 369 пъти
[2016: 1 688, 2015: 630, 2014: 300, 2013: 601, 2012: 1 481, 2011: 951, ... ]