Кратък фирмен профил

Емка АД - Севлиево


Контакти

Севлиево, 5400
ул. Никола Петков 30
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107001173
Капитал (лв.): 21 505 776
 
 
 

Отрасъл: Производство на изолирани проводници и кабели
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 07.12.2017 
Предмет на дейност: Производство на емайлирани, бобинажни,профилни и изолирани кабели и проводници.
 


Новини

  стр. 1 / 41   стр.    
31.01.2018: Производителят на кабели "Емка" се завърна към...
30.01.2018: ЕМКА АД-Севлиево (57E) ЕМКА АД-Севлиево представи тримесечен...
08.12.2017: ЕМКА АД-Севлиево (57E) На проведено извънредно ОСА от...
05.12.2017: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
27.10.2017: ЕМКА АД-Севлиево (57E) ЕМКА АД-Севлиево представи копие от...
27.10.2017: ЕМКА АД-Севлиево (57E) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
25.10.2017: ЕМКА АД-Севлиево (57E) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
25.10.2017: Печалбата на ЕМКА за деветмесечието расте Базираният в...
24.10.2017: ЕМКА АД-Севлиево (57E) ЕМКА АД-Севлиево представи тримесечен...
23.10.2017: Индустриален капитал холдинг с 24% ръст на нетната...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 890 пъти
[2016: 1 209, 2015: 630, 2014: 300, 2013: 601, 2012: 1 481, 2011: 951, ... ]