Кратък фирмен профил

Емка АД - Севлиево


Контакти

Севлиево, 5400
ул. Никола Петков 30
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107001173
Капитал (лв.): 21 699 726
 
 
 

Отрасъл: Производство на изолирани проводници и кабели
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 14.06.2021 
Предмет на дейност: Производство на емайлирани, бобинажни,профилни и изолирани кабели и проводници.
 


Новини

  стр. 1 / 47   стр.    
03.12.2021: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
27.10.2021: ЕМКА АД-Севлиево (EMKA) ЕМКА АД-Севлиево представи тримесечен...
10.09.2021: "Градус", "Албена" и "Сирма Груп Холдинг" излизат от SOFIX от 20...
27.07.2021: ЕМКА АД-Севлиево (EMKA) ЕМКА АД-Севлиево представи тримесечен...
15.06.2021: ЕМКА АД-Севлиево (EMKA) На проведено на 14.06.2021 г. ОСА на...
15.06.2021: ЕМКА АД-Севлиево (EMKA) На проведено редовно ОСА от 14.06.2021...
05.05.2021: ЕМКА АД-Севлиево (EMKA) ЕМКА АД-Севлиево представи копие от...
27.04.2021: ЕМКА АД-Севлиево (EMKA) ЕМКА АД-Севлиево (EMKA) свиква редовно...
21.04.2021: ЕМКА АД-Севлиево представи тримесечен отчет за Първо тримесечие...
21.04.2021: "ЕМКА" увеличава печалбата си с над 80% през първото...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 9 862 пъти
[2016: 3 181, 2015: 630, 2014: 300, 2013: 601, 2012: 1 481, 2011: 951, ... ]