Кратък фирмен профил

Емка АД - Севлиево


Контакти

Севлиево, 5400
ул. Никола Петков 30
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107001173
Капитал (лв.): 21 505 776
 
 
 

Отрасъл: Производство на изолирани проводници и кабели
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 19.05.2017 
Предмет на дейност: Производство на емайлирани, бобинажни,профилни и изолирани кабели и проводници.
 


Новини

  стр. 1 / 40   стр.    
17.07.2017: ЕМКА АД-Севлиево (57E) ЕМКА АД-Севлиево представи тримесечен...
05.06.2017: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
23.05.2017: ЕМКА АД-Севлиево (57E) ЕМКА АД-Севлиево представи протокол от...
23.05.2017: ЕМКА АД-Севлиево (57E) На проведено на 19.05.2017 г. ОСА на...
22.05.2017: ЕМКА АД-Севлиево (57E) На проведено редовно ОСА от 19.05.2017...
24.04.2017: ЕМКА АД-Севлиево (57E) ЕМКА АД-Севлиево представи тримесечен...
18.04.2017: ЕМКА АД-Севлиево (57E) ЕМКА АД-Севлиево представи копие от...
13.04.2017: ЕМКА АД-Севлиево (57E) В БФБ-София АД са постъпили материали за...
29.03.2017: ЕМКА АД-Севлиево (57E) ЕМКА АД-Севлиево публикува Годишен отчет...
06.03.2017: III. Във връзка с т. 11 от Приложение №2 (Методология за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 711 пъти
[2016: 1 030, 2015: 630, 2014: 300, 2013: 601, 2012: 1 481, 2011: 951, ... ]