Кратък фирмен профил

Ескана АД - Варна


Контакти

Варна, 9010
ул. Арх. Петко Момилов 26
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103044056
Капитал (лв.): 86 123
 
 
 

Отрасъл: Добив на трошен камък, чакъл и пясък
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 12.09.2022 
Предмет на дейност: Добив и производство на инертни материали, вар и строителни изделия, пласмент и търговия, внос и износ, маркетинг, отдаване под наем, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.Производство на промишлени взривни вещества.Производство на пластмасова и алуминиева дограма.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
18.11.2021: "Еврохолд" продава и вносителя на Маzdа Oфициaлният внocитeл...
25.07.2019: Свитото строителство прекрати две концесии за добив на...
17.08.2016: Компания, свързана с "Химимпорт", купува вносител на камиони...
26.05.2011: Дружеството „ТБМ - 2000", гр. Монтана, получи правото на...
15.09.2010: Дъщерната компания на "Трейс груп" - Пи Ес Ай, получи разрешение...
09.09.2010: Правителството предостави четири концесии за добив на инертни и...
30.03.2010: МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ РАЗРЕШЕНИЕ № 706 от 4...
18.02.2010: Още четири фирми ще проучват площи за бъдещ добив на строителни...
13.04.2009: Ескана АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
11.02.2009: Мащабното преструктуриране, което тече в компаниите в орбитата...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 872 пъти
[2016: 1 288, 2015: 132, 2014: 67, 2013: 134, 2012: 308, 2011: 254, ... ]