Кратък фирмен профил

Мизия Милк ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Баба Рада No 29, вх. Б, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 125531287
Капитал (лв.): 400 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед
Лицензи и сертификати:  Производител на храни Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Продукти и услуги:
Оторизирана да изнася продукти от сектор “Мляко” от България за други страни-членки на ЕС от 1 януари 2007 г.
Предмет на дейност: Изкупуване, производство и търговия с млечни продукти, хотелиерство, ресторантьорство, производство, преработка, изкупуване и търговия със селскостопанска продукция и промишлени стоки, внос и износ, търговско посредничество, комисионна и импресарска дейност, производство, изкупуване и търговия с хранителни стоки, складови и лицензионни сделки, маркетингова, търговска, рекламна, социална, представителна и всякаква друга дейност в страната и в чужбина, незабранена със закон (след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв).
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
13.11.2018: Производителят на млякото "Боженци" се разраства с нов цех за 6...
25.11.2010: Антимафиоти атакуваха фирма, производител на мляко, която...
29.10.2010: Замразиха странна концесия на ловно стопанство Остър конфликт...
18.11.2008: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
10.05.2007: Централната комисия за провеждане на конкурса за награждаване...
08.02.2007: Списък на 30-те предприятия, одобрени от Постоянния ветеринарен...
08.02.2006: Търговищкият производител на млечни продукти Мизия Милк откри...
26.01.2004: Износът на сирене и кашкавал за пръв път може да се възстанови...
11.11.2003: Одобрени проекти по програма САПАРД на 11 ноември 2003 година ...
14.03.2003: Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 071 пъти
[2016: 208, 2015: 70, 2014: 83, 2013: 167, 2012: 348, 2011: 83, ... ]