Кратък фирмен профил

ЗСК-Лозово АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
Северна промишлена зона, п.к. 300
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102204561
Капитал (лв.): 91 168
 
 
 

Отрасъл: Производство на изделия от бетон за строителството
Лицензи и сертификати:  Регистриран строител Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 28.06.2019 
Предмет на дейност: Сделки по производство на стоманено бетонни елементи, арматура, метални изделия, дърводелски услуги, сделки по производството и транспортирането на бетонови разтвори, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество, складови сделки, сделки по стоков контрол, сделки по строителство на промишлени и битови сгради в страната и чужбина, външнотърговски сделки и всички други търговски сделки незабранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 23   стр.    
24.07.2019: ЗСК-Лозово АД-Бургас (3ZO) ЗСК-Лозово АД-Бургас представи...
01.07.2019: ЗСК-Лозово АД-Бургас (3ZO) На проведено редовно ОСА от...
30.05.2019: ЗСК-Лозово АД-Бургас (3ZO) ЗСК-Лозово АД-Бургас представи копие...
23.05.2019: ЗСК-Лозово АД-Бургас (3ZO) В БФБ АД са постъпили материали за...
18.04.2019: ЗСК-Лозово АД-Бургас (3ZO) ЗСК-Лозово АД-Бургас представи...
26.03.2019: ЗСК-Лозово АД-Бургас (3ZO) ЗСК-Лозово АД-Бургас публикува...
15.01.2019: ЗСК-Лозово АД-Бургас (3ZO) ЗСК-Лозово АД-Бургас представи...
17.12.2018: ЗСК-Лозово АД-Бургас (3ZO) На проведено извънредно ОСА от...
17.12.2018: ЗСК-Лозово АД-Бургас (3ZO) С оглед изпълнение на изискванията...
15.11.2018: ЗСК-Лозово АД-Бургас (3ZO) ЗСК-Лозово АД-Бургас представи копие...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 835 пъти
[2016: 690, 2015: 228, 2014: 91, 2013: 183, 2012: 390, 2011: 357, ... ]