Кратък фирмен профил

Кооптърговия АД - Варна


Контакти

Варна, 9023
ж.к. Възраждане, ул. Трети март 280
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000074381
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Общи събрания: Последно - 14.06.2019 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически (след лиценз), рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, атракции, отдаване под наем на търговски площи и обекти за услуги, обучение за професионална квалификация, придобиване и отчуждаване на движими и недвижими вещи и вещни права, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуалната собственост, придобиване на права и задължения от всякакъв вид, както и извършване на стопанска дейност, разрешена от закона, учредяване и участие в местни и задгранични дружества, участие в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина и създаване на свои клонове.
 

14.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
28.08.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
01.03.2005: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174...
12.03.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
17.10.2003: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
30.09.2003: Списък към 31.09.2003 г. на лицата, които са се явили в...
03.10.2002: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 594 пъти
[2016: 343, 2015: 43, 2014: 34, 2013: 68, 2012: 130, 2011: 25, ... ]