Кратък фирмен профил

Кариери и вародобив АД - Земен


Контакти

Земен, 2440
ул. Тичък 47
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 113012808
Капитал (лв.): 98 546
 
 
 

Отрасъл: Производство на вар
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 08.07.2020 
Предмет на дейност: Производство на негасена вар и инертни материали за пътно строителство и бетон, бетонови и варови разтвори, бетонови изделия, търговска дейност в страната и в чужбина, внос и износ, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
27.10.2009: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
29.04.2009: Кариери и вародобив АД - Земен свиква Годишно общо събрание на...
25.02.2009: Дружеството е регистрирано на 20-ти Централизиран публичен...
21.11.2008: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
24.10.2008: Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
15.05.2008: Кариери и вародобив АД - Земен свиква Годишно общо събрание на...
04.03.2008: Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
05.02.2008: Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и...
24.04.2007: Съветът на директорите на "Кариери и вародобив" - АД, Земен, на...
30.08.2006: Фирмата е включена в обявения от НАП списък към 30 август 2006...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 967 пъти
[2016: 659, 2015: 80, 2014: 89, 2013: 178, 2012: 305, 2011: 215, ... ]