Кратък фирмен профил

КММ АД - Шумен


Контакти

Шумен, 9700
бул. Мадара 38
тел.: 054/850001, 892020, 892023
факс: 054/830655
e-mail: office@kmmbg.com
WEB-site: http://www.kmmbg.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 127013845
ИН по ДДС: BG127013845
Фирмено дело: 94/91
Брой служители: 43 (2022)
Финансов резултат (хил. лв.): 128 (2020)
Общо приходи (хил. лв.): 3 565 (2020)
ДМА (хил. лв.): 11 488 (2019)
Капитал (лв.): 300 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001 Емитент
Общи събрания: Последно - 27.05.2022 
Продукти и услуги:
Производство на корабни и индустриални котли, филтри за отпадни води, топлообменници, охладители и други изделия от черна и неръждаема ламарина по проект на клиента.
Предмет на дейност: Производство на корабни котли, топлообменници, хидрофори, машиностроителна продукция, търговия в страната и в чужбина и всички дейности, незабранени със закон, рентгенова и ултразвукова дефектоскопия, преработка и търговия в страната и в чужбина с метални отпадъци.
 


Регулирана информация

 

30.01.2023 22:20 КММ АД - Шумен : KMMФинансови отчети 
На 30.01.2023 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2022 год. От КММ АД - Шумен
 Форми на финансови отчети, одобрени от Зам.Председателя,ръководещ Управление Надзор на инвестиционната дейност
 Декларации от тоговорните лица
 Допълнителна информация
 Междинен доклад за дейността
 Финансов отчет по МСС-mss31.12.2022
 Счетоводна политика и обяснителни бележки
 Вътрешна информация


Новини

  стр. 1 / 15   стр.    
01.06.2022: КММ АД-Шумен (KMM) На проведено на 27.05.2022 г. редовно ОСА на...
21.04.2022: КММ АД-Шумен (KMM) КММ АД-Шумен (KMM) свиква редовно ОСА на...
10.11.2021: КММ АД-Шумен (KMM) На проведено извънредно ОСА от 08.11.2021 г....
11.10.2021: КММ АД-Шумен (KMM) КММ АД-Шумен (KMM) свиква извънредно ОСА на...
08.10.2021: КММ АД-Шумен (KMM) КММ АД-Шумен (KMM) свиква редовно ОСА на...
08.09.2021: КММ АД-Шумен (KMM) На проведено редовно ОСА от 03.09.2021 г. на...
02.08.2021: КММ АД-Шумен (KMM) КММ АД-Шумен (KMM) свиква редовно ОСА на...
20.04.2021: КММ АД-Шумен (KMM) На проведено извънредно ОСА от 16.04.2021 г....
17.03.2021: КММ АД-Шумен (KMM) КММ АД-Шумен (KMM) свиква извънредно ОСА на...
08.09.2020: КММ АД-Шумен (4KP) На проведено на 04.09.2020 г. редовно ОСА на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 23 300 пъти
[2016: 15 242, 2015: 202, 2014: 145, 2013: 291, 2012: 718, 2011: 1 606, ... ]