Кратък фирмен профил

Котлостроене АД - София


Контакти

София, 1220
ул. История Славянобългарска 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121117602
Капитал (лв.): 237 588
 
 
 

Отрасъл: Производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 14.06.2018 
Предмет на дейност: Производство и монтаж на парни и водогрейни котли, резервоари и съдове под налягане, газоплътни тръбни, мембранни панели, горещо щамповани дъна, елиптичен и сферичен профил, метални конструкции, производство и монтаж на технологично оборудване, инженерингова, транспортна и ремонтна дейност, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, лицензионна и лизингова дейност, отдаване под наем на недвижими имоти, машини и съоръжения, както и всякакви дейности и сделки, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 19   стр.    
31.07.2018: Котлостроене АД-София (4KS) Котлостроене АД-София представи...
04.07.2018: Котлостроене АД-София (4KS) Котлостроене АД-София публикува...
18.06.2018: Котлостроене АД-София (4KS) На проведено редовно ОСА от...
15.05.2018: Котлостроене АД-София (4KS) Котлостроене АД-София представи...
15.05.2018: Котлостроене АД-София (4KS) В БФБ-София АД са постъпили...
15.05.2018: Котлостроене АД-София (4KS) Котлостроене АД-София представи...
26.04.2018: Котлостроене АД-София (4KS) Котлостроене АД-София представи...
04.04.2018: Котлостроене АД-София (4KS) Котлостроене АД-София публикува...
09.03.2018: Котлостроене АД-София (4KS) На проведено извънредно ОСА от...
30.01.2018: Котлостроене АД-София (4KS) Котлостроене АД-София представи...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 819 пъти
[2016: 280, 2015: 138, 2014: 79, 2013: 158, 2012: 374, 2011: 480, ... ]