Кратък фирмен профил

Кочо Честименски АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4006
бул. Шести септември 225
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115134629
Капитал (лв.): 84 627
 
 
 

Отрасъл: Производство на обувки
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 19.07.2019  Предстоящо - 17.08.2020 
Предмет на дейност: Производство на обувни изделия и търговия в страната и в чужбина, както и всяка друга дейност, незабранена от закон или друг нормативен акт.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
31.10.2012: Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК)...
22.04.2010: Кочо Честименски АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
02.04.2009: Кочо Честименски АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
02.04.2009: Кочо Честименски АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
23.11.2007: Пловдивският окръжен съд с определение от 1.ХI.2007 г. по т. д....
26.10.2007: Красимир Димов Колев - синдик на "Кочо Чистеменски" - АД,...
04.05.2007: Красимир Димов Колев - синдик на "Кочо Честименски" - АД,...
17.04.2007: Пловдивският окръжен съд, търг. отделение, с определение № 1420...
17.04.2007: Пловдивският окръжен съд, търг. отделение, с определение № 878...
17.04.2007: Пловдивският окръжен съд, търг. отделение, на основание чл. 710...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 560 пъти
[2016: 658, 2015: 76, 2014: 60, 2013: 121, 2012: 272, 2011: 110, ... ]