Кратък фирмен профил

Диагностико-консултативен център 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Съборни 40
тел.: 052/614 526, 603 801, 603 802, 608 001, 651006
факс: 052/614 526
e-mail: dkc1varna@mbox.is-bg.net
WEB-site: http://www.dkc1varna.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000090026
ИН по ДДС: BG000090026
Фирмено дело: 445/2000
Брой служители: 97 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 2 (2016)
Оборот (хил. лв.): 2 207 (2016)
ДМА (хил. лв.): 592 (2016)
Капитал (лв.): 941 400
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска дейност.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 29.03.2018 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен финансов отчет за 2017 г. на Диагностико-консултативен център 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна
 Годишен доклад за дейността на ДКЦ 1 Света Клементина-Варна ЕООД - Варна
 Справки-уведмления по чл. 32 и чл. 33 от Наредба Nо 2 за периода 1.01 - 31.12.2017
 Финансов отчет към 31.12.2017
 Приложения към финансов отчет към 31.12.2017
 Доклад на независимия одитор
 Декларация по чл. 100н, ал..4, т..4а
 Декларация по чл. 100н, ал..4, т..4б

30.03.2011: ДКЦ I “Света Клементина” получи сертификат по ISO 9001:2008....
29.03.2011: ДКЦ I "Света Клементина" получи сертификат по ISO 9001:2008....
13.04.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.07.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
10.09.2005: Бившият управител на Диагностично-консултативния център I "Св....
24.03.2000: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...

 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 176 пъти
[2016: 1 016, 2015: 14, 2014: 25, 2013: 51, 2012: 95, 2011: 5, ... ]