Кратък фирмен профил

Крепежни изделия АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4004
ул. Кукленско шосе 15
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115006871
Капитал (лв.): 239 343
 
 
 

Отрасъл: Производство на скрепителни елементи, вериги и пружини
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 22.06.2018 
Предмет на дейност: Производство и търговия с всички видове крепежни изделия и детайли; производство и асамблиране на елементи и модули за изграждане и монтаж на соларни централи и на съоръжения за възобновяеми енергийни източници. строително-инвестиционна дейност за проектиране и изграждане на собствени и чужди нови обекти и реконструиране и саниране на съществуващи такива, както за разширяване на производствота така и за отдаването им под наем; външна и вътрешнотърговска дейност; представителство на чужди фирми; комисионерство; спедиционна и лизингова дейност; всички дейности, незабранени от законите.
 


Новини

  стр. 1 / 17   стр.    
31.07.2018: Крепежни изделия АД-Пловдив (4KV) Крепежни изделия АД-Пловдив ...
29.06.2018: Крепежни изделия АД-Пловдив (4KV) Крепежни изделия АД-Пловдив...
27.06.2018: Крепежни изделия АД-Пловдив (4KV) На проведено редовно ОСА от...
26.06.2018: Крепежни изделия АД-Пловдив (4KV) На проведено редовно ОСА от...
04.05.2018: Крепежни изделия АД-Пловдив (4KV) В БФБ-София АД са постъпили...
02.05.2018: Крепежни изделия АД-Пловдив (4KV) Крепежни изделия АД-Пловдив ...
02.05.2018: Крепежни изделия АД-Пловдив (4KV) Крепежни изделия АД-Пловдив ...
20.03.2018: Крепежни изделия АД-Пловдив (4KV) Крепежни изделия АД-Пловдив...
30.01.2018: Крепежни изделия АД-Пловдив (4KV) Крепежни изделия АД-Пловдив ...
24.10.2017: Крепежни изделия АД-Пловдив (4KV) Крепежни изделия АД-Пловдив ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 340 пъти
[2016: 394, 2015: 261, 2014: 94, 2013: 189, 2012: 448, 2011: 602, ... ]