Кратък фирмен профил

Леяркомплект АД - София


Контакти

София, 1606
бул. Ген. Тотлебен 34
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121078213
Капитал (лв.): 155 040
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 03.06.2021 
Предмет на дейност: Производство, инвестиране и търговска дейност, упражняване на независим строителен надзор в проектирането и строителството, отдаване под наем на сгради и помещения, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
06.04.2012: Леяркомплект АД - София свиква Годишно общо събрание на...
06.10.2010: Леяркомплект АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
06.04.2010: Леяркомплект АД - София свиква Годишно общо събрание на...
06.01.2010: Леяркомплект АД - София свиква Годишно общо събрание на...
10.04.2009: Съветът на директорите на “Леяркомплект” - АД, София, на...
22.04.2008: Съветът на директорите на "Леяркомплект" - АД, София, на...
07.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
24.08.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
02.02.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
20.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 618 пъти
[2016: 1 038, 2015: 80, 2014: 47, 2013: 94, 2012: 180, 2011: 96, ... ]