Кратък фирмен профил

Мелта 90 АД - Ловеч


Контакти

Ловеч, 5500
ул. Александър Кусев 20
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 110015172
Капитал (лв.): 2 038 984
 
 
 

Отрасъл: Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Производител на храни Сертификат ISO 22000 Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 30.06.2019  Предстоящо - 21.09.2020 
Предмет на дейност: Изкупуване, производство, търговия, внос и износ на пресни плодове и зеленчуци, зеленчукови, плодови, месни консерви, гъби и диворастящи плодове, пчелен мед, кухненска продукция, амбалаж, всякаква друга дейност, незабранена със закон
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
13.09.2010: Ловешката фирма за производство на замразени плодове и зеленчуци...
21.06.2010: Мелта-90 АД - Ловеч свиква Годишно общо събрание на акционерите...
23.04.2010: Мелта-90 АД - Ловеч свиква Годишно общо събрание на акционерите...
07.05.2009: Мелта-90 АД - Ловеч свиква Годишно общо събрание на акционерите...
28.04.2009: Мелта-90 АД - Ловеч свиква Годишно общо събрание на акционерите...
03.09.2008: Мелта-90 АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
12.10.2007: "Съветът на директорите на "Мелта-90" - АД, София, на основание...
19.09.2007: В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Наш Дом...
31.05.2006: БФБ-София АД уведомява всички свои членове, че считано от...
26.05.2006: Консервите - старият бизнес за нови играчи. Секторът отново...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 844 пъти
[2016: 496, 2015: 101, 2014: 65, 2013: 131, 2012: 329, 2011: 219, ... ]