Кратък фирмен профил

Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД - Варна


Контакти

Варна, 9010
кв. Чайка, ул. Никола Вапцаров № 2
тел.: 052/786901,302311, 302312/309/321
факс: 052/302325
WEB-site: http://www.dkcchayka.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103514755
ИН по ДДС: BG103514755
Фирмено дело: 442/2000
Брой служители: 68 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 8 (2016)
Оборот (хил. лв.): 1 503 (2016)
ДМА (хил. лв.): 1 067 (2016)
Капитал (лв.): 314 700
 
 
 

Отрасъл: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска дейност.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 29.03.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи годишен отчет за 2018 г. на Диагностично-консултативен център Чайка ЕООД – Варна
 Годишен доклад за дейността за 2018 г. на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Годишен финансов отчет на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Доклад на независимия одитор на "ДКЦ Чайка" ЕООД
 Приложение към годишен финансов отчет
 Справки уведомления за периода 01.01.2018 г.-31.12.2018 г.
 Декларация по чл.100н

05.10.2007: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.05.2006: "Диагностично-консултативен център "Чайка" - ЕООД, Варна, на...
12.08.2005: Председателят на Общинския съвет Борислав Гуцанов и кметът на...

 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 329 пъти
[2016: 1 208, 2015: 15, 2014: 23, 2013: 46, 2012: 70, ... ]