Кратък фирмен профил

Минералсувенир Одесос АД - Варна


Контакти

Варна, 9009
ул. Цоньо Тодоров 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 103069579
Капитал (лв.): 109 800
 
 
 

Отрасъл: Производство на бижутерийни и други изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 14.06.2019 
Предмет на дейност: Производство, услуги и ремонт на изделия от благородни и неблагородни метали и търговия в страната и в чужбина, транспортни и спедиторски услуги.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
14.05.2009: Минералсувенир-Одесос АД - Варна свиква Годишно общо събрание на...
14.05.2009: Минералсувенир-Одесос АД - Варна свиква Годишно общо събрание на...
19.06.2007: Съветът на директорите на "Минералсувенир - Одесос" - АД, Варна,...
21.07.2006: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
21.07.2006: Съветът на директорите на "Минералсувенир - Одесос" - АД, Варна,...
17.05.2005: Съветът на директорите на "Минералсувенир - Одесос" - АД, Варна,...
11.06.2004: Съветът на директорите на "Минералсувенир - Одесос" - АД, Варна,...
17.06.2003: Съветът на директорите на "Минералсувенир - Одесос" - АД, Варна,...
21.05.2002: Съветът на директорите на "Минералсувенир - Одесос" - АД, Варна,...
05.04.2002: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 807 пъти
[2016: 203, 2015: 32, 2014: 33, 2013: 67, 2012: 127, 2011: 113, ... ]