Кратък фирмен профил

АутоБохемия АД - София


Контакти

София, 1712
ж.к. Младост 3, бл. 366, вх. Б, ет. 2, ап. 27
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117019045
Капитал (лв.): 3 776 536
 
 
 

Отрасъл: Търговия с автомобили
Общи събрания: Последно - 07.07.2020 
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически или юридически лица; комисионна, спедиционна, превозна, складова, консултантска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност; сделки с интелектуална собственост; отдаване под наем на недвижими имоти; лизингова дейност; производство на стоки за бита; търговия в страната и чужбина с произведения от минерални суровини, бижутерийни изделия от благородни и неблагородни метали, скъпоценни или полускъпоценни камъни, произведения на изкуството; услуги за населението; както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 19   стр.    
03.10.2019: „Котлостроене“: Нов опит за мениджърски акции далеч под...
06.04.2019: „Складова техника” е в тежка криза, работници протестираха за...
10.08.2016: КФН спря търгово предложение на "Фаворит холд" Комисията за...
09.08.2016: КФН забрани временно търговото на Фаворит Холд АД за Складова...
28.06.2016: Едва 0,15% е бил кворумът на общото събрание на акционерите на...
02.06.2015: "Албена инвест" продаде дела си в "Складова техника" "Абена...
02.06.2015: "Албена инвест" продаде дела си в "Складова техника" "Абена...
22.02.2011: АутоБохемия АД-София (9EGC) На основание чл. 38, ал. 2, т. 2 от...
05.10.2010: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
30.08.2010: Емитент: АутоБохемия АД-София (9EGC) Във връзка с настъпване на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 767 пъти
[2016: 562, 2015: 102, 2014: 59, 2013: 118, 2012: 302, 2011: 371, ... ]