Кратък фирмен профил

Модтрико АД - Левски


Контакти

Левски, 5900
ул. Христо Ботев 52
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 114077367
Капитал (лв.): 280 120
 
 
 

Отрасъл: Производство на ризи, блузи и друго долно облекло
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 07.07.2020 
Предмет на дейност: Производство и търговия в страната и в чужбина с трикотажни изделия, външна и вътрешна търговия, консигнационна дейност, маркетинг, реклама, лизинг, обмен на технологии, информационни и консултантски услуги, инженерингова дейност, търговско-промишлено коопериране, промишлено-производствена и търговско-снабдителска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
23.04.2009: Модтрико АД - Левски свиква Годишно общо събрание на акционерите...
23.04.2009: Модтрико АД - Левски свиква Годишно общо събрание на акционерите...
22.08.2008: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
24.08.2007: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
06.04.2007: Съветът на директорите на "Модтрико" - АД, гр. Левски, на...
19.01.2007: Съветът на директорите на "Модтрико" АД, гр. Левски, увеличава...
12.01.2007: Съветът на директорите на "Модтрико" - АД, гр. Левски, на...
07.06.2006: С решение 810/07.06.2006г. заличава като член на СД и...
09.05.2006: Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
27.04.2006: В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Армейски...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 219 пъти
[2016: 440, 2015: 63, 2014: 48, 2013: 97, 2012: 158, 2011: 93, ... ]