Кратък фирмен профил

Елит 95 ООД - Дълбок извор


Контакти

Дълбок извор, 4280
общ. Първомай
тел.: 0336/2438,032/968083,0888596591,0888697283
факс: 0336/032/968083
e-mail: elit95@gmail.com
WEB-site: http://www.elit-95.com
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115206021
ИН по ДДС: BG115206021
Фирмено дело: 4402/95
Брой служители: 144 (2016)
Финансов резултат (хил. лв.): 2 207 (2016)
Оборот (хил. лв.): 10 190 (2016)
ДМА (хил. лв.): 23 985 (2016)
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед
Лицензи и сертификати:  Производител на храни
Предмет на дейност: Производство и продажба на селскостопанска продукция, търговска дейност със стоки за широко потребление, посредническа и превозна дейност.
 


Регулирана информация

 Финансови отчети 
На 25.04.2017 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи междинен отчет за първо тримесечие на 2017 г. на Елит 95 ООД - с. Дълбок извор, общ. Първомай
 Финансов отчет на Елит 95 ООД към 31.03.2017 г.
 Приложения към финансов отчет към 31.03.2017 г.
 Информация по приложение №9 от Наредба No 2
 Справка за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия
 Декларация по чл.100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК

22.10.2015: Най-голямата кравеферма в България вече е с централа на...
25.08.2014: От трите земеделски сектора с най-големи помощи от държавата и...
17.06.2005: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
06.01.2004: Инспектори от Националната ветеринарно-медицинска служба и ДВСК...
29.08.1997: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....

 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 104 пъти
[2016: 432, 2015: 56, 2014: 35, 2013: 70, 2012: 139, 2011: 75, ... ]