Кратък фирмен профил

Пазарджик Български търговски мениджмънт АД - Пазарджик


Контакти

Пазарджик, 4400
ул. Д-р Никола Ламбрев 24
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 822100000
Капитал (лв.): 202 548
 
 
 

Отрасъл: Производство на тютюневи изделия
Лицензи и сертификати:  Проспект Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 17.08.2017 
Предмет на дейност: Изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ и търговия в страната, външнотърговска дейност с тютюни, производствени търговски услуги и хотелиерство, търговско посредничество и представителство, придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; финансиране на дружества, в които дружеството участва, покупка, продажба и замяна на недвижими имоти, извършване на всякакви действия, свързани с промяна на предназначението на недвижими имоти, проектиране, строителство и други съпътстващи дейности, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона
 


Новини

  стр. 1 / 40   стр.    
15.11.2017: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ) Уведомление за издаден LEI...
09.11.2017: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZB) Извършени плащания по...
31.10.2017: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ) Пазарджик БТМ АД-Пазарджик ...
31.10.2017: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ) Пазарджик БТМ АД-Пазарджик...
01.09.2017: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZB) Неизвършено лихвено плащане...
01.09.2017: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZB) В БФБ-София АД е постъпил...
28.08.2017: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZ) Пазарджик БТМ АД-Пазарджик ...
21.08.2017: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZB) На проведено ОСO от ...
17.08.2017: На основание чл. 37, ал. 2, т. 2 от част III Правила за...
03.08.2017: Пазарджик БТМ АД-Пазарджик (4PZB) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 308 пъти
[2016: 679, 2015: 376, 2014: 207, 2013: 414, 2012: 764, 2011: 586, ... ]