Кратък фирмен профил

Загора фрукт АД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
ул. Св. Княз Борис I 93, ет.14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123023804
Капитал (лв.): 149 009
 
 
 

Отрасъл: Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Производител на храни
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 20.07.2020 
Продукти и услуги:
Производство на селскостопанска продукция - рапица,мека и твърда пшеница, ечемик, слънчоглед и други
Предмет на дейност: Производство на селскостопанска продукция, включително в преработен вид и търговия с нея. дружеството може да осъществява и всякаква друга незабранена от закона дейност, при спазване на съответните разрешителени и лицензионни режими.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
02.07.2010: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
14.06.2010: Загора фрукт АД - Стара Загора свиква Годишно общо събрание на...
18.01.2010: В момента се ползва единна ИС, изградена със средствата на MUMPS...
12.08.2009: Загора фрукт АД - Стара Загора свиква Годишно общо събрание на...
04.02.2009: Загора фрукт АД - Стара Загора свиква Годишно общо събрание на...
04.02.2009: Загора фрукт АД - Стара Загора свиква Извънредно общо събрание...
04.02.2009: Загора фрукт АД - Стара Загора свиква Извънредно общо събрание...
07.01.2008: Във връзка с публикация в ДВ, бр. 1/04.01.2008 г., и постъпило...
25.09.2007: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
14.08.2007: Съветът на директорите на "Загора фрукт" - АД, Стара Загора, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 517 пъти
[2016: 464, 2015: 199, 2014: 68, 2013: 137, 2012: 255, 2011: 140, ... ]