Кратък фирмен профил

Платекс АД - Дряново


Контакти

Дряново, 5370
ул. Бачо Киро 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107001052
Капитал (лв.): 68 015
 
 
 

Отрасъл: Производство на памучни и тип памучни тъкани
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 10.04.2020 
Продукти и услуги:
Продуктовата листа на "Платекс"АД включва широка гама от тъкани за спално бельо, калъфи за матраци, работно и медицинско облекло. Произвежданите памучни тъкани (сурови или след апретурна обработка) се реализират в ширина от 0.90 м. до 1.05 м. и от 1.40 м. до 3.05 м. с площна маса от 80 гр./кв. м до 330 гр./кв. м във всички основни и комбинирани сплитки според изискванията на всеки клиент.
Програмата си за готови изделия фирмата реализира в дъщерната си конфекционна фирма "Лавал-2001" ЕООД гр.Ихтиман. В нея се произвеждат спално бельо, калъфи за матраци, работно и медицинско облекло, дамски рокли, пижами,
покривки и карета за маса, аксесоари за кухня, комплекти пелени, ръкавици, торби за нуждите на хранителната промишленост и много други изделия.
Предмет на дейност: Производство и търговия в страната и в чужбина с памучни и памучен тип тъкани и изделия от тях.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
27.06.2009: Платекс АД - Дряново свиква Годишно общо събрание на акционерите...
27.06.2009: Платекс АД - Дряново свиква Годишно общо събрание на акционерите...
21.11.2008: Агенцията за приватизация на основание чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК,...
20.08.2008: Държавен вестник публикува актуализирания с решение на...
25.06.2008: Във връзка с получено нареждане от АП за промяна на заялвението...
07.01.2008: Във връзка с публикация в ДВ, бр. 1/04.01.2008 г., и постъпило...
09.11.2007: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
06.08.2007: На основание постъпило заявление от АП, се регистрират на 110...
24.07.2007: Съветът на директорите на "Платекс" - АД, Дряново, на основание...
08.09.2006: Бивши работници от фирма Платекс ( Бачо Киро) потърсиха...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 191 пъти
[2016: 462, 2015: 57, 2014: 31, 2013: 62, 2012: 106, 2011: 124, ... ]